04/2023

Přejít na obsah

Lhůty pro daňová přiznání DPFO, DPPO 2022

Řádný termín:
3. duben 2023 - standardní lhůta (1. duben 2023 připadá na sobotu a lhůta tedy končí v první pracovní den)

První prodoužený termín pro elektronické podání:
2. květen 2023 - (1. 5. je svátek)

3. červenec 2023 - v případě zpracování daňovým poradcem, advokátem nebo v případě povinného auditu.
Martin Němec | 8/4/2023
Návrat na obsah